Sztuka motywacji pracowników

Sukces, czyli dobra motywacja


Mając pod sobą grono pracowników, pewnie nie raz zastanawiałeś się jak skutecznie ich zmotywować. Dzięki odpowiedniej zachęcie, ich wyniki mogłyby być znacznie lepsze, co przełożyłoby się na sukces firmy. Poniżej, przedstawimy sposoby, dzięki którym dowiesz się jak motywować swoich pracowników.

Nagrody dla pracowników – skuteczna metoda motywacji


Pracowników można motywować pozytywnie, jak i negatywnie. Powszechne jest twierdzenie, że ten pierwszy sposób jest efektywniejszy, dlatego na tym się skupimy. Do pozytywnych metod z pewnością należy motywowanie finansowe. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju nagrody finansowe, które uzależnione są od wyników pracy oraz zaangażowania pracownika. Istnieje także motywowanie pozapłacowe, czyli różnego rodzaju karnety do kin czy klubów fitness, dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, wyjazdy integracyjne, obiady firmowe i wiele innych, podobnych wyróżnień. Wykorzystanie powyższych metod, pomoże zyskać pracodawcy lojalnych pracowników, którzy są zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy oraz lubią angażować się w rozwój firmy. Należy jednak pamiętać o tym, aby motywatory były dobrane do indywidualnych potrzeb danego pracownika, na przykład – po co dawać karnet na basen osobie, która nie lubi pływać? Taka nagroda nie zmotywuje skutecznie do następnych zadań. Rozdawanie nagród pracownikom, stawia także firmę w dobrym świetle oraz ociepla jej wizerunek. Taka działalność kojarzy się z przyjazną atmosferą oraz dbaniem o samopoczucie pracowników.

Proces motywacji – jak długo powinien trwać?


Motywowanie pracowników nie powinno polegać na jednorazowym obiecaniu nagrody. Cały proces motywowania powinien być długotrwały oraz konsekwentny w jego stosowaniu. System motywowania pracowników należy dokładnie zaplanować – tylko wtedy może on w dużej mierze wpłynąć na wydajność zatrudnionych osób. Trzeba mieć także na uwadze to, że nadmierne wyolbrzymianie zasług może doprowadzić do wprost przeciwnego, niepożądanego efektu – demotywacji. Z kolei niedostateczne docenianie osiągnięć może doprowadzić do frustracji pracownika. Dlatego ważne jest zachowanie umiaru oraz proporcjonalności w przyznawanych nagrodach.

Dobre motywowanie to nie wszystko


Oprócz nagradzania lub karania pracowników, warto jeszcze zadbać o budowanie ich odpowiedzialności i zaangażowania. Dzięki temu zespół będzie bardziej otwarty na komunikację między sobą oraz bardziej ufny w stosunku siebie. To z kolei jest podstawą budowania synergicznych oraz odpowiedzialnych zespołów, które skoncentrowane są na wspólnym celu przedsiębiorstwa. W ofercie integra-consulting.pl dostępne są szkolenia, które na celu przeszkolenie liderów i menedżerów tak by umieli budować zaangażowanie i odpowiedzialność wśród pracowników.

Artykuł powstał we współpracy z firmą szkoleniową Integra-consulting.pl