Księgi rachunkowe - czym są i jak je prowadzić?

Co powinno znaleźć się w CV?

Co powinno się znaleźć w CV – to pytanie nurtuje wiele osób, które aktywnie poszukują pracy. Sprawdź, jakie informacje będą niezbędne dla pracodawcy oraz jakich błędów w CV należy unikać.

Co to jest CV?

CV to skrót od łacińskiego zwrotu curriculum vitae, oznaczającego w dosłownym tłumaczeniu: przebieg życia. Skrót ten używany jest w odniesieniu do dokumentu, składanego w procesie rekrutacji, zawierającego niezbędne dane o kandydacie do pracy. W CV bezwzględnie muszą się znaleźć informacje o: 

  • wykształceniu
  • doświadczeniu zawodowym
  • zainteresowaniach
  • posiadanych umiejętnościach

Większość osób uważa, że życiorys i CV to synonimy, aczkolwiek nie do końca jest to prawdą. W Polsce w istocie nie przykłada się większej wagi do rozróżniania tych pojęć, ale w większość krajów Unii Europejskiej są to odmienne dokumenty. Dla naszych zachodnich sąsiadów CV to dokument szczegółowy, zaś życiorys stanowi krótkie streszczenie dorobku zawodowego, zawierające przede wszystkim informacje o zdobytym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.

Co powinno się znaleźć w CV?

Co powinno się znaleźć w CV – to jedno z najczęściej wyszukiwanych pytań w Internecie. Wiedza w tym zakresie może bowiem zadecydować o karierze zawodowej. Na podstawie nadesłanych życiorysów pracodawca dokonuje pierwszej selekcji kandydatów. Dlatego w CV nie mogą pojawić się żadne błędy – zdyskwalifikują one kandydatów na starcie. Każde CV powinno się składać z co najmniej pięciu sekcji. 

  1. W pierwszej powinny się znaleźć dane kontaktowe – imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy. Czy w CV musi być PESEL? Nie ma takiej konieczności. Podawanie adresu zamieszkania również nie jest wymagane.
  2. Drugą należy zarezerwować na wykształcenie, wymieniając ukończone szkoły w kolejności od najwyższego poziomu do najniższego, przy czym uważa się, że najlepiej jest podać dwie ostatnie. Informacje na temat ukończonej szkoły podstawowej nie będą miały większego znaczenia w procesie rekrutacyjnym.
  3. Kolejna sekcja to doświadczenie zawodowe. Tutaj należy wymienić firmy i organizacje, na rzecz których wykonywało się pracę, wyszczególniając przy tym zajmowane stanowiska. Należy zacząć od ostatnio wykonywanej pracy. O ile podawanie dokładnych dat nie było wymagane przy wymienianiu ukończonych szkół, tak w przypadku doświadczenia zawodowego należy je uwzględnić. Pracodawca będzie chciał sprawdzić, czy pracownik może się pochwalić ciągłością zatrudnienia. Ile ostatnich prac umieścić w CV? Osoby o bogatym doświadczeniu zazwyczaj wymieniają dwa ostatnie miejsca pracy lub więcej, ale obejmujące maksymalnie 10 ostatnich lat. Natomiast osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową, powinny wpisać nawet prace dorywcze.
  4. Następna sekcja to umiejętności i kwalifikacje. Tam powinny się znaleźć informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, nagrodach, etc. To także odpowiednie miejsce na wyszczególnienie tzw. kompetencji miękkich (umiejętności osobistych i interpersonalnych).
  5. W ostatniej sekcji warto napisać kilka informacji o zainteresowaniach, co pozwoli pracodawcy lepiej poznać kandydata. Nie powinno się jednak tej sekcji poświęcać zbyt wiele miejsca.

Jakich błędów w CV unikać?

Jakich błędów należy unikać w CV? Przede wszystkim ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych, interpunkcyjnych i leksykalnych. Niedopuszczalne są jakiekolwiek błędy językowe. Każda literówka będzie postrzegana jako przejaw lekceważenia. Kolejny ważny błąd to brak klauzuli o ochronie danych osobowych. Bezwzględnie należy ją zamieścić w CV. 

Poszukując więcej porad w zakresie rekrutacji, warto odwiedzić stronę internetową Payroll. Można tam znaleźć wiele cennych wskazówek pochodzących od specjalistów, zajmujących się zawodowo procesami rekrutacyjnymi.

Artykuł powstał we współpracy ze stroną internetową payroll.pl.